مطالب توسط

پیام تبریک

دکتر اژه ای  در تاریخ بیست و سوم مردادماه ۱۳۹۳ در پیامی موفقیت پرفسور مریم میرزاخانی را به وی تبریک گفتند. متن این پیام و پاسخ خانم مریم میرزاخانی، که ۲۹ مردادماه دریافت شده است، در ادامه آمده است: به نام خدا سرکار خانم مریم میرزاخانی موفقیت علمی شما در دریافت جایزه ریاضی فیلدز را به […]