به نام حضرت دوست

 

دکتر احمد به‌پژوه

استاد روان‎شناسی دانشکدۀ روان‎شناسی و علوم تربيتی، دانشگاه تهران

 

نام نيکو گر بماند ز آدمی                     به کز او ماند سرای زرنگار

 

پيش از هر سخنی بايد عرض کنم که درگذشت استاد دکتر جواد اژه‌ای بسيار اندوه‌بار، غافل‌گيرانه و ناباورانه است و سخن گفتن از مرد بزرگی چون او، به عنوان استاد دانشگاه تهران و چهرۀ ماندگار عرصه‌های تعليم و تربيت، مشاوره و روان‌شناسی براي اينجانب به عنوان همکار ايشان، کاری بس دشوار و سنگين محسوب می‌شود.

دکتر جواد اژه‌ای با دستانی خالی، امّا قلبی پر اميد و متوکل به خدا، تحصيلات خود را در دوره‌های ابتدايی و متوسطه در شهر اصفهان به پايان رسانيد. ايشان هم‌زمان تحصيلات حوزوی خود را در اصفهان ادامه داد و آنگاه موفق به اخذ دانشنامۀ کارشناسی در رشتۀ روان‌شناسی از دانشگاه اصفهان شد. سرانجام دانشنامۀ دکترای خود را در رشتۀ روان‌شناسی تجربی از دانشگاه وين، اتريش دريافت کرد.

دكتر جواد اژه‌ای خدمات آموزشي خود را از وزارت آموزش و پرورش آغاز كرد و به عنوان دبير به تدريس پرداخت. وي پس از بازگشت از اتريش، خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرايی خود را در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و به عنوان استاديار در دانشگاه تهران شروع کرد.

ايشان در دورۀ حيات علمی و حرفه‌ای خود توانست جمعي از عاشقان رشد و توسعۀ تعليم و تربيت و روان‌شناسی را دور هم جمع کند و حرکتي مستمر و پويا را با تشکيل انجمن ايرانی روان‌شناسی و انتشار مجلۀ روان‌شناسی پی‎ افکند. ايشان در تاسيس و راه‌اندازی دورۀ دکتری روان‌شناسی در دانشگاه تربيت مدرس نقش بسيار تعيين کننده‌ای داشتند. همچنين با سازماندهی انجمن‌های دانشجويی در کشورهای اروپايی و آمريکا، توانست نقش شايان توجهی را در تربيت جوانان و رشد و توسعۀ کشور ايفا کند.

سخت‎کوشی، خستگی ناپذيری، دقت نظر، جديت، نظم و انضباط، اخلاص و رعايت اصول اخلاقي از ويژگی‌های بارز دکتر اژه‌ای بود که اين ويژگيی‌ها را هم در کار اجرايي و هم در کار معلمي و نويسندگي نشان می‌داد و به درستی مصداق يک متخصصِ متعهد بود.

شايان ذکر است که اينجانب از سال ۱۳۶۴ تا آخرين روزهای حيات ايشان، در گروه آموزشی مبانی روانی آموزش و پرورش و در دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران در ارتباط نزديک با دکتر اژه‌ای بوده‌ام.

شخصيتِ ممتاز، تلاش‌مدار، مهربان، صميمی و دوست داشتنی دکتر اژه‌ای، از رازهای موفقیت‌های بزرگ ايشان به شمار مي‎رود. استاد، با روحيۀ حمايت‏گرانه و برقراري رابطه‎‌ای دوستانه و عاطفي با دانشجويان، همانند پدري مهربان و معلمی دلسوز، همواره آنان را تشويق کرده و زمينۀ رشدشان را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌کرد. اکثر همکاران و دانشجويان، آقاي دکتر اژه‌ای را نمونۀ کامل و تمام عياری از يک معلم توانا، روان‌شناس، مشاوری امين، مدير، سياستمدار و نويسنده‌‎ای چيره دست معرفي مي‎کنند.

بزرگ‌داشت شخصيت و خدمات استاد دکتر اژه‌ای و تجليل از راه و روش و مقام شامخ او، به عنوان يک عالمِ فرهيخته و بخشندۀ حوزوی و دانشگاهی، قدرشناسی از پنج دهه خدمات ارزشمند ايشان به نظام دانشگاهی و آموزش و پرورش کشور است و گرامی‌داشت او به معنای ارج‎‌گذاری و قدردانی از عالمانِ و خادمانِ آموزش و پرورش کشور قلمداد می‌‎شود.

گفتنی است که در نظام اعتقادی و ارزشی ما، علم به منزلۀ ابزار و عالم به عنوان کاربَر علم برای رسيدن به هدف‎ها تلقی می‌شود. بديهی است علم و دانايی، به عنوان ابزار، هنگامی می‌تواند فرايند رشد و تحول انسان را تسهيل، تسريع و ممکن سازد که هدف‌ها مورد غفلت قرار نگيرند. بنابراين در رويارويی با پديده‎ها و امور گوناگون بايد دقت شود آيا آن پديده وسيله است يا هدف؟ به يقين اکثر امور نقش وسيله‎ای دارند و آنچه از ارزش و اعتبار برخوردار است، هدف می‌‎باشد. بدين منوال علوم به طور اعم و علوم تربيتی و روان شناسی به طور اخص به منزلۀ ابزار در اختيار بشر مي‎باشد، نه به عنوان هدف. پرواضح است اگر سوال کنيم که اين ابزار را چه کسي؟ چگونه؟ و براي چه مقصودی به کار مي‎گيرد؟ بديهی است علم به مثابه شمشير دو لبه، چنانچه توسط نااهلان براي نيل به هدف‎های نامطلوب به کار گرفته شود، برای جامعۀ بشری مخرب، مضر و ضد ارزش خواهد بود. ليکن در صورتي که سلاح علم و دانايی به دست کسانی که اهليت کافي دارند به کار رود عين صواب است و به انسان توانايی می‌‎بخشد و براي بشر و بشريت سعادت و رفاه می‌آفريند و انديشۀ حکيم ناصر خسرو قباديانی محقق می‌‎شود که فرمود:

درخت تو گر بار دانش بگيرد                 به زير آوری چرخ نيلوفری را

از اين رو، بزرگ‌داشت استادانی چون مرحوم دکتر اژه‌ای، موجب ميی‌شود، عالمانِ شريعت‌مدار و هدف‌مدار، تجليل ‎شوند و قدر ‎بينند و بر صدر ‎نشينند و هدف گرايی، ارزش‌مداری، اميدواری، انگيزه، خلاقيت و پويايي استادان جوان و دانشجويان را به دنبال و ارمغان آورد.

در پايان به روح پر فتوح دکتر اژه‌ای صميمانه درود می‌فرستم و از درگاه حضرت حق، استعانت می‌جوییم و نيايش می‌کنیم:

 

نيايش

پروردگارا، بر مراتب علم و عمل مخلصانه و صادقانۀ ما بيفزا.

بارالها، ما را عالمِ به احکام اسلام و عاملِ به احکام اسلام قرار بده.

خداوندا، ما را از قشري‏گری، تحجّر و ذهنيت بسته نجات بده.

معبودا، فرزندان و دانشجويان ما را صالح و استوار در مقابله با هجوم ضدارزش‏ها و نيرنگ‏ها قرار بده.

پروردگارا، ما را در امر خودسازي، خودباوری، تزکيه نفس و جهاد فرهنگي موفق بگردان.

خداوندا، ما را نسبت به هويت اصلي و فرهنگ اصيل خود آگاه و بيدار بفرما.

پروردگارا، به ما توفيق بده تا فرزندان و دانشجويانمان را شجاع، نيک انديش، با تقوا، سالم و با نشاط تربيت کنيم و تعليم دهيم.

بارالها، چنان کن که همواره قلب و زبان و دست و قلم ما به ياد تو باشد.

معبودا، به ما کمک کن تا تکليف‏هاي خود را نسبت به خود، همسر، فرزندان، دانشجويان و جامعه انجام دهيم.

و سرانجام، نظر به اين که استاد دکتر جواد اژه‌ای، به خودشناسی و خودباوری لازم نايل شده بود و با الهام از شخصيت والای آن مرحوم، مطلب کوتاهی با عنوان رازهای موفقيت با تکيه بر خودشناسی و خودباوری، به عنوان يک ران ملخ به پيشگاه دوستداران ايشان تقديم می‌شود، تا که قبول افتد و چه در نظر آيد؟

 

رازهای موفقيت با تکيه بر خودشناسی و خودباوری

 

چند سؤال

 • انسان کيست و چيست؟ (به‌پژوه، ۱۳۹۶)
 • خود، من، نفس، خويش، خويشتن چيست؟[۱]
 • لازمة خودشناسي چيست؟
 • چه کسي، با چه نوع شخصيتی، کدام رشتۀ تحصيلي را انتخاب مي‎کند؟
 • چه‎ کسي، با چه نوع شخصيتی، کدام شغل را انتخاب می‌‎کند؟ (به‌پژوه، ۱۳۸۸)
 • چگونه می‌توان خود واقعی را کشف کرد؟
 • “خود” چگونه بود‏ و چگونه نابود می‌‏شود؟
 • ما چگونه خود را می‌ميرانيم يا جاودانه می‌‏سازيم؟
 • ما، زندگي را چگونه تعريف می‌کنيم؟
 • ما، به پديده‌ها، رويدادها و جهان هستی چگونه نگاه می‌‏کنيم؟
 • چگونه می‌توان جاوادانه شد؟

 

مقدمه

حضرت علي (ع) فرموده‌اند: مَعرفه النَفس، اَنفعُ المعارف، يعنی خودشناسی، سودمندترين دانش‌هاست (غررالحکم و درر الکَلِم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲). ازاین‌رو، ملاحظه می‌شود در طول تاريخ، به‌ویژه در هزارۀ سوم ميلادی، در حوزة خودشناسی، پژوهش‏هاي بي‏شماري صورت گرفته‏، انديشه‏‌های نويني متبلور گشته و افق‏های روشن‌‏تری آشکار شده‏ است. تمامي اين شناخت‏‌ها، پژوهش‌ها و پيشرفت‏‌های علمی، به ما کمک مي‏کند تا به کميت و کيفيت زندگي خود غنای بيشتري ببخشيم و در قطار زندگی و زمان، آگاهانه‌تر زندگی کنيم و به سرمنزل مقصود نزدیک‌تر شويم. خودشناسی به ما کمک می‌کند تا کتاب وجود خود را واکاوی کنيم و بخوانيم و بفهميم.

حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: مَن عَرفَ نفسه، فقد عَرفَ ربه يعنی هر کس خود را بشناسد، به يقين خدا را شناخته است (بحارالانوار، ج ۲، ص ۳۲). خود، دربرگیرندۀ مجموعۀ اعمال، گفتارها، افکار، نگرش‏ها، احساسات، هیجان‌ها، ارزش‌ها، باورها، تجربيات و توانايي‏های فرد است و خودشناسی عبارت است از نايل شدن به تصويری درست و واقعی از توانايی‌ها (بالفعل) و استعدادها (بالقوه) و نقاط ضعف و محدوديت‌های خود. به‌بیان‌دیگر، خودشناسی عبارت است از وقوف و آگاهي به احساسات، افکار، ارزش‌ها، باورها و نگرش‌های خود و گوهري به نام نفس (نفيس: گران‌بها). لازمة خودشناسي؛ هدف‏شناسي، زمان‏شناسي و محيط‏شناسي است و این‌که بايد خود را شناخت و خود را کشف کرد و معادن طلا و نقرة وجود خود را استخراج کرد.

من چرا بی خبر از خويشتنم                          من کيم تا که بگويم که منم

من بدین جا ز چه رو آمده‏‌ام                         کيست تا کو بنمايد وطنم

(حسن‏‌زادۀ آملی، ۱۳۶۲)

 

اهميت و ضرورت خود‏شناسی

 • اگر خود را بشناسيم، موجب می‌‏‌شود درست انتخاب کنيم، درست زندگی کنيم و سبک زندگی خردمندانه‌ای را انتخاب کنيم؛ زيرا انسان، موجودی مختار و انتخاب‏گر است و پايه و اساس انتخاب و اختيار، شناخت و اراده است. بديهی است که انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصيلی و انتخاب شغل بر پايۀ خودشناسی واقعی و درست صورت می‌گیرد.
 • اگر خود را بشناسيم، موجب مي‏شود درست تصميم بگيريم؛ تصمیم‌گیری بدون شناخت معنا ندارد و پايۀ هر گونه اقدامی، شناخت است.
 • کسي که بدون شناخت، تصميم مي‏گيرد و اقدام مي‏کند، محکوم به شکست است و اقدامي کورکورانه می‌‏کند.
 • امام رضا (ع) فرموده‌اند: ارزنده‌‏ترين مرحلۀ خرد، خودشناسی است و خودشناسی، نردبان معرفت است و کسي که پيش خودش بي‏مقدار و نامحترم است، آمادگي براي تمام انحرافات را دارد.
 • خداوند عليم در قرآن مجيد فرموده است: «اي کساني که ايمان آورده‌‏ايد، بر شما باد مراقبت از نفس خودتان» (يا ايها الذين آمنوا، عَليکُم اَنفُسکَم، سورۀ مائده، آيۀ ۱۰۵).
 • همچنين خداوند عليم در قرآن مجيد فرموده است: «و در زمين نشانه‏‌هايی براي اهل يقين و نيز در وجود خودتان وجود دارد، پس چرا بصيرت نمي‎يابيد؟» (و فِي الارضِ آياتٌ لِلموقنين و في اَنفُسکم، افلا تُبِصُرون، سورۀ ذاريات، آيه‌های ۲۰ و ۲۱).

رازهای موفقيت با تکيه بر خودباوری

 • لازمة موفقيت، خودشناسی و خودباوری است.
 • خودباوری، اضافه کردن علم ديگران به علم خود است[۲].
 • خودباوری، بهره گرفتن از دستاوردهاي ديگران است.
 • خودباوری، آگاهي از سرمايه‏هاي معنوی و تاريخی خود است.
 • خودباوری، مطلق کردن آن چه خود داريم، نيست.
 • خودباوری، در گذشته ماندن نيست، بلکه حرکت به سوی آينده است.
 • خودباوری، يعني خلاقيت، آفرينندگی و پويايی.
 • خودباوری، يعني نوسازي و بازسازی دائم خود.
 • خودباوری، يعني توجه به شرايط زمان و مکان.
 • خودباوری، رهايي از نفس و رهايی از سلطة هوس و عدم پرستش نفس است.
 • خودباوری، يعني پرواز با دو بال عشق و علم و نايل شدن به اين باور که عشق و علم و ايمان است که حرکت می‌‏آفريند.
 • افراد موفق، کسانی هستند که به خودشناسی و خودباوری رسيده‏‌اند، مهارت‌های زندگی را کسب کرده‌اند و کتاب وجود خود را خوب شناخته‌‏اند.

 

چند نکته و توصيۀ مهم‏

 • بدانيد که موفقيت، تصادفی نيست!
 • بدانيد که انسان است که سرنوشت انسان را رقم مي‏زند.
 • بدانيد که هر انسانی معمار زندگي خود است و هر کس بايد به زندگي خود معنا ببخشد.
 • بدانيد خواستن، توانستن است (پس بايد خواست تا توانست).
 • بدانيد تنها با تلاش، سخت‌کوشی و پشتکار، می‌‏توان انديشه را به حقيقت و عمل تبديل کرد (دامنِ سرو بلند آسان نمي‌آيد به دست!).
 • بدانيد که عشق است که حرکت می‌آفريند و هر موجود زنده‎ای در حرکت است و حرکت رمز حيات است.
 • سعی کنيد اقدامات اصلاحي را از خودتان شروع کند (خودآگاهی، خودسازي و خود اصلاحي).
 • سعی کنيد از خودتان به اندازة توان خود انتظار داشته باشد.
 • سعی کنيد باورهای نادرست را از خود دور کنيد (مانند، شانس، اقبال، سرنوشت، بخت، پيشاني). در اين ارتباط، ناصرخسرو قباديانی به زيبايی سروده است:

تو خود چون کنی اختر خويش را بد                 مدار از فلک چشم نيک اختری را

 • سعی کنيد از افکار منفي و منفی‌نگری پرهيز کنيد و در دام خودفریبی، بهانه‌‏گيری، عذرتراشی و توجيه نيفتيد.
 • سعی کنيد از اهمال‌کاری، کم‏کاري و تنبلي اجتناب کنيد و مسووليت‌های خود را به گردن ديگران نيندازيد.
 • سعی کنيد عادت کنيد که عادت نکنيد و آگاهانه و با اراده زندگی کنيد.
 • سعی کنيد نه بدبين باشيد و نه خوش‌بین، بلکه واقع‌بین باشيد.
 • سعی کنيد همواره اميدوار باشيد؛ زيرا تا شقايق هست زندگي باید کرد.
 • سعی کنيد مانند کوه، در مقابله با مشکلات مقاومت پيشه کنيد و استقامـت داشته باشيد.
 • سعی کنيد از رؤیاپردازی پرهيز کنيد و قربانی رؤیاها نشويد.
 • سعی کنيد با خودتان رقابت کنيد و خودتان را با خودتان مقايسه نماييد، نه با ديگران.
 • سعی کنيد وضع موجود و داشته‌های خود را بشناسيد و به سوي وضع مطلوب و کمال حرکت کنيد.
 • سعی کنيد توانايی‌هاي بالفعل و بالقوۀ خود را شناسايي کنيد و از آنها غافل مشويد (شما توانايی‌‏هايي داريد که از چشم شما پنهان مانده است).
 • سعی کنيد توان‌های بالقوه و بالفعل خود را کشف کنيد، به کار گيريد، همسو کنيد، آزاد کنيد، شکوفا سازيد و متمرکز نماييد.
 • سعی کنيد خود را در تمام جهات رشد بدهيد و تربيت کنيد (رشد همه‌جانبه).
 • سعی کنيد به ذهنتان برنامه بدهيد، براي خود برنامه‌‏ريزي کنيد و برنامه‌‏هاي خود را اجرا نماييد (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، درازمدت).
 • سعی کنيد از باورهای نادرست، مانند هر چه پيش آيد، خوش آيد! و چو فردا بيايد، فکر فردا کنيم! اجتناب کنيد.
 • سعی کنيد مديريت زمان داشته باشيد و کارهايی را که بايد انجام دهيد، فهرست کنيد و اين کارها را بر اساس اولويت منظم نماييد. در اين ارتباط حضرت حافظ به زيبايی سروده است:

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند                بس خجالت که از اين حاصل اوقات بريم

 • سعی کنيد کار امروز را به فردا ميفکنيد (مانند، بي‌خيال! اي بابا! امروز نشد، فردا، فردا نشد، پس‌فردا، سرانجام، روزي این کار را انجام خواهم داد؟! شد، شد، نشد، نشد!).
 • سعی کنيد از خودخواهی و غرور و تکبر رها شويد و با ديگران همدردی کنيد و ديگران را دوست بداريد.
 • سعی کنيد با مطالعۀ زندگي‏نامه و سرگذشت افراد موفق و مصاحبت با آنان، با رازهای موفقيت آنها آشنا شويد (مانند دانشمندان، هنرمندان و روان‏شناسان بزرگ).
 • سعی کنيد مهارت‌های زندگی، مانند مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های حل مساله، مهارت‌های تصميم‌گيری، مهارت‌های تاب‌آوری، مهارت‌های جرات‌ورزی و مديريت هیجان‌ها و مديريت استرس را ياد بگيريد و کسب کنيد.

سخن پايانی:

زندگی زيباست ای زيبا پسند                         زنده انديشان به زيبايی رسند

آن قدر زيباست این بی‌بازگشت                     کز برايش می‌توان از جان گذشت

 

منابع

قرآن مجيد

نهج الفصاحه

نهج البلاغه

به‌پژوه، احمد (۱۳۹۴). ازدواج موفق و خانوادة سالم، چگونه؟ (چاپ چهارم) تهران‌: انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان.

به‌پژوه، احمد (۱۳۹۶). اصول‌ برقراري‌ رابطة‌ انساني‌ با كودك‌ و نوجوان‌ (با تجديد نظر و اضافات) (چاپ‌ يازدهم). انسان کيست و چيست؟ (پيوست دوم). تهران‌: نشر دانژه.

به‎پژوه، احمد (۱۳۸۸). چه‌ كسي‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتي‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ مي‌كند؟ (چاپ‌ هفتم). تهران‌: انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌.

حسن‎زادة آملي، حسن (۱۳۶۲). معرفت نفس (سه جلد). تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

نوردبي، ورنون و هال، کالوين (۱۹۷۴). راهنماي‌ زندگي‌نامه‌ و نظريه‌هاي‌ روان‌شناسان‌ بزرگ‌ (چاپ‌ دوم). ترجمه احمد به‎پژوه و رمضان دولتي (۱۳۸۶). تهران‌: موسسه فرهنگي منادي‌ تربيت.

 1. Self, I, Me, Ego

[۲]– اَعلمُ الناس مَن جَمَع عِلم الناس اِليِ علمِه: دانشمندترين مردم کسي است که علم ديگران را به دانش خود اضافه کند (حضرت محمد (ص)، نهج الفصاحه).

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
 
الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَهً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ (توبه / آیه ۲۰)
 
درگذشت دانشمند فرهیخته، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد اژه‌ای، نماینده فقید رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.
 
این عالم مجاهد افزون بر تسلط بر علوم حوزوی و دانشگاهی در فعالیت‌های مختلف علمی و دانشگاهی از جمله تأسیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، وحدت میان دانشگاه و حوزه و نیز در سایر سمت‌های خدمتگزاری، کارنامه درخشان و ارزشمندی از خود برجا گذاشت که به عنوان الگویی برای دانش‌آموختگان معارف اسلامی همواره الهام‌بخش خواهد بود.
 
اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و دانشگاهی، دوستداران، خانواده مکرم آن عالم وارسته و به ویژه خانواده بزرگوار شهید آیت‌الله بهشتی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (ع) و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
close-link
متن پیام آیت الله سید ابراهیم رئیسی به این شرح است:
 انا لله و انا الیه راجعون
 
دریافت خبر رحلت دانشمند فرهیخته، حجت الاسلام دکتر جواد اژه‌ای موجب تأثر اینجانب شد.
 
این عالم فقید که در کنار شهید آیت الله بهشتی، از ابتدای انقلاب وجه همت خود را بر تربیت نسل‌های آینده این سرزمین قرار داد و در مسئولیت‌های متعدد فرهنگی، چه در جایگاه نمایندگی، ولی فقیه در امور دانشجویان دانشجویان اروپا و آمریکا، چه در مقام تأسیس و اداره سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و چه در تلاش‌های علمی خود در حوزه تعلیم و تربیت، منشأ خدمات بزرگ بود.
 
این مصیبت را به همسر مکرمه ایشان - یادگار شهید بزرگوار آیت الله بهشتی - و همچنین خانواده‌های اژه‌ای و بهشتی، برادران، فرزندان و شاگردان آن مرحوم تسلیت می‌گویم.
 
خداوند آن مرحوم را با برادر شهیدش محشور کرده و به بازماندگان صبر واجر عطا فرماید.
close-link
متن پیام محمد باقر قالیباف به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
 إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ
 
فقدان اندیشمند گرانمایه و عالم مجاهد و مهذب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا و استاد دانشگاه تهران موجب تأسف و تالم گردید . ایشان از شخصیتهای برجسته و مخلص انقلاب و نظام و یاور رهبری بودند که در طول سالهای متمادی و ادوار مختلف در عرصه‌های علمی ، فرهنگی و اجرایی خدمات شایان و فراموش نشدنی را به کشور عرضه داشتند.
 
از دستاوردهای ارزشمند ایشان تاسیس و پایه گذاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مدیریت عالمانه مجموعه نخبگان جوان بود که باعث رشد و شکوفایی و سرافرازی آنان در عرصه‌های علمی بین‌المللی و زمینه‌ساز توجهات ویژه به تربیت و سازندگی نخبگان و نخبه پروری گردید.
 
ایشان با دلسوزی کم‌نظیری عمر خود را وقف تربیت نوجوانان مستعد در سراسر کشور کردند و به خصوص یکی از زمینه سازان اصلی توجه ویژه به پرورش استعداد دانش آموزان محروم بودند و بی‌ریا و مخلصانه در این راه خدمت کردند. نتیجۀ سالها مجاهدت دکتر اژه‌ای در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، نشانگر آن بود که آموزش عمومی و دولتی، می‌تواند پیشرو، موثر و محرومیت‌زدا باشد.
 
اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه علمی ،فرهنگی و نخبگانی، شاگردان و همکاران آن مرحوم در مجموعه سازمان ملی استعدادهای درخشان و دانشگاه تهران ،دوستان ، خانواده محترم‌ ، همسر مکرم و به ویژه بیت شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و سایر وابستگان ، برای آن روحانی جلیل القدر که اینک در جوار برادر شهیدش آرام گرفته رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه الهی مسئلت می نمایم
close-link
قله های جود و کرم در خدمت

سيدعليرضا حسيني‌بهشتي
يادمان هفتمين روز درگذشت حجت‌الاسلام دكتر جواد اژه‌اي درست گفته‌اند كه ارزشمندترين اندوخته‌هاي هر مردمي، نه منابع زيرزميني‌، نه زرادخانه‌هاي عريض و طويل و نه ذخاير ارزي و فلزات گران‌قيمت كه سرمايه انساني آن است: نيروي انساني آگاه، دانشمند، توانا، باتجربه و خلاقي كه بتواند سرمايه‌هاي اقتصادي را با تكيه بر سرمايه‌هاي اجتماعي به منبعي مولد براي توسعه همه‌جانبه، پايدار، متوازن و اصيل به ‌كار اندازد. بر همين سياق شايد اغراق نباشد بگوييم در ميان كارگزاران سرمايه انساني، دست‌اندركاران حوزه تعليم و تربيت و تبيين‌كنندگان و پديدآورندگان حوزه‌ انديشه و دانش و هنر، به نسبت ديگران از مرتبه‌ بالاتري از تاثيرگذاري در امر افزايش سرمايه انساني برخوردارند. از همين‌رو فقدان كساني كه در اين عرصه خدمت مي‌كنند، آسيبي است كه به اين سرمايه وارد مي‌شود. فقدان حجت‌الاسلام دكتر جواد اژه‌اي براي من، گذشته از پيوندهاي عاطفي نزديك، از اين بُعد نيز با تاسف بسيار همراه شد. با دكتر اژه‌اي از سال ۱۳۵3 كه با خواهرم ازدواج كرد، آشنا شدم. البته پيش از اين خويشي سببي، هم پيوند خويشاوندي نسبي از طرف مادرشان كه دخترخاله پدرم و آيينه‌اي از مكارم اخلاق بود، داشتيم و هم حضور گاه و بي‌گاه وي و برادرش علي‌اكبر را كه در فاجعه تروريستي انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري در سال ۱۳۶۰ به شهادت رسيد به منظور تبادل نظر و گفت‌وگو در كتابخانه پدر شاهد بودم. با سفر او به اتريش كه براي ادامه تحصيلات دانشگاهي در رشته روانشناسي صورت گرفت، ديدارها كمتر شد، تا خرداد ۱۳۵۷ كه پدر براي هماهنگي و تبادل نظر با نيروهاي مبارز در امريكا و اروپا، پس از سال‌ها ممنوعيت خروج توسط ساواك، همراه با مادر و خواهر كوچكم به اتريش رفت و من و پس از من برادرم به آنها پيوستيم. پس از بازگشت‌مان به ايران و تا روز خاكسپاري پدر، ديگر يكديگر را نديديم. پدر تلاش‌هايش براي اصلاح و تحول جامعه را در دو ميدان متمركز كرده بود: تدوين مباني نظري كه همزمان با نقد وضعيت موجود، به ترسيم وضعيت مطلوب نيز بپردازد و راه رسيدن به آن را نشان دهد؛ و كشف و جذب و پرورش نيروي انساني مستعدي كه بتواند حامل و عامل رسالت سنگين اصلاح و تحول‌ باشد.

دكتر اژه‌اي كه او نيز مانند پدر بيش و پيش از هر چيز يك معلم و مربي بود، به ويژه در رابطه با ميدان دوم، به‌طور خستگي‌ناپذيري كوشا بود. در دوران دانشجويي و پس از آن در دبيرستان‌هاي اصفهان تدريس مي‌كرد. براي ادامه تحصيل و رساله دكترا نيز بر موضوع آموزش دانش‌آموزان تيزهوش متمركز شد. همزمان، رابط امين پدر و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا و نيز مبارزان خارج از كشور بود. پس از بازگشت به ايران، مدتي در وزارت امور خارجه و پس از آن به عنوان وزير مشاور و رييس سازمان بهزيستي كشور در كابينه دولت جنگ مشغول به خدمت شد. به زودي دلش هواي كار با نسل فردا كرد و سرانجام در همان دولت مسووليت گسترش سازمان پرورش استعدادهاي درخشان را بر عهده گرفت. در همان سال‌ها به تدريس و تحقيق در دانشگاه نيز مشغول شد و بدين‌سان، به ميدان توسعه دانش نيز پا گذاشت. هم به ‌لحاظ علاقه‌ وافري كه به پدر و انديشه وي داشت و هم با توجه به سابقه همكاري با پدر در ويرايش نهايي كتاب «خدا از ديدگاه قرآن»، پس از تشكيل بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي در سال ۱۳۷۶ مشتاقانه و بدون هيچ چشمداشتي، مسووليت بازبيني و ويرايش نهايي آثار را برعهده گرفت. در آخرين روزها و واپسين گفت‌وگوهايي كه داشتيم، وضعيت ويرايش نهايي تفسير قرآن هفت جلدي شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي با عنوان «در مكتب قرآن» و نيز كتاب «تقيه: هدف‌پايي، نه خودپايي» از ايشان را كه قرار است به زودي به زيور طبع آراسته شود با يكديگر براي آخرين بار وارسي مي‌كرديم. عشق، پشتكار و شور و اشتياق او در اين عرصه همانند همه عرصه‌هاي ديگري كه در آن خدمت مي‌كرد، كم‌نظير بود. از اينكه صوت بخش‌هايي از درسگفتارهاي تفسيري كه سال‌ها در پي يافتنش بوديم پيدا شده بود، اظهار شعف مي‌كرد. اميدوار بودم كه انتشار اين كتاب‌ها و نيز برخي ديگر از آثار باقيمانده را با چشمان خود ببيند كه متاسفانه تقدير به‌ گونه‌اي ديگر رقم خورد. در اندوه از دست دادن چنين افراد خدومي صدالبته غم فراق سنگين است، به ويژه دكتر جواد اژه‌اي كه در عرصه خدمت، جود و كرم را به قله‌هايي بلند رساند.

روزنامه اعتماد
close-link
متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اژه‌ای، نماینده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، استاد دانشگاه و مؤسس و مدیر پیش‌کسوت دبیرستان‌های سمپاد و داماد شهید مظلوم بهشتی و برادر شهید علی‌اکبر اژه‌ای (از هم‌رزمان شهید بهشتی و شهدای ارجمند هفتم تیر) را به خانواده معزز، جامعه دانشگاهی و دوستان و آشنایان ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم. ایشان در طول سالیان متمادی، عضویت در هیئت امنای دانشگاه سوره سازمان تبلیغات را برعهده داشتند و همواره در ابراز لطفشان نسبت به حقیر، از جایگاه ویژه و منحصربه‌فرد سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یک نهاد انقلابی خدمت‌گزار به ملت و نظام سخن می‌گفتند و همواره از مشاورت و خیرخواهی خود، این بنده و مجموعه سازمان را منتفع می‌نمودند. امید آنکه با خوبان شهید انقلاب اسلامی همچون شهید والا مقام، بهشتی عزیز محشور شوند.
close-link
متن پیام سید حسن خمینی به این شرح است:

بسمه تعالی
 
برادران گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا بهشتی و جناب آقای دکتر علیرضا بهشتی دامت تأییداتهما
 
درگذشت حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای شیخ جواد اژه ای را صمیمانه خدمت حضرات مستطاب عالی و سایر بازماندگان محترم به ویژه همسر مکرمه آن مرحوم و فرزندان داغدارشان تسلیت عرض می نمایم.
 
خدای متعال آن فقید سعید را با اولیاء خویش محشور دارد و به همه مصیبت دیدگان صبر و اجر مرحمت فرماید.
close-link
متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون
 
درگذشت عالم خدوم و با اخلاص، حجةالاسلام و المسلمین جناب  آقای دکتر  جواد اژه ای  را به خاندان معزز آیت الله شهید دکتر بهشتی، علی الخصوص همکار گرامی، جناب آقای دکتر محمدرضا بهشتی و دیگر بازماندگان  تسلیت عرض می کنم.
 
خدمات ارزنده‌ علمی و فرهنگی این روحانی فاضل و با همت ، معرّف چهره‌ ای باابتکار  از   عالمِی خدمتگزار است.
 
از خداوند متعال علوّ درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و اجر برای بازماندگانشان را مسألت می کنم.
close-link
متن پیام دکتر صالحی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَهً عِنْدَ اللَّهِ  وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
 
در این ایّام حزن انگیز و روح فرسا که جامعة بشری از جمله ملّت بزرگ ایران در حال مبارزه با ویروس منحوس کرونا و صیانت از سلامت و صحّت عزیزانِ خود هستند، خبر رحلت عالمِ مجاهد و روحانی وارسته، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جواد اژه¬ای بر رنج و محنتِ خدمتگزاران میهن عزیز اسلامی و اعضای خانوادة بزرگ نهضت عظیم اسلامی افزود.
آن فقید سعید به واسطة فراست جبلّی و حُسن سلوک خود با اقشار مختلفِ فرهیختگان و بزرگان نهضت امام خمینی (ره) و همچنین به علّت انتساب به خاندان جلیل القدر و دانش پرورِ صدر، به مرور ایّام و در گذر زمان به چندین هنر آراسته شد و از جایگاهی ویژه در میان اهل فضل و دانش برخوردار گردید. اینجانب به واسطة توفیق خدمتگزاری به نظام اسلامی در نهادها و مؤسسات دولتی و دانشگاهی از جمله وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، وزارت امور خارجه و دانشگاه صنعتی شریف با فعالیت ها، خدمات و روش و منشِ این دانشمندِ نیکوخصال آشنایی حاصل کردم و به روشنی دریافتیم که مقام و منزلت آن بزرگوار، تنها نشأت یافته از انتساب نسبی و سببی به چهرة درخشان و کم نظیرِ انقلاب اسلامی، شهید والا مقام دکتر سیّد محمّد بهشتی (اعلی الله مقامه الشریف) نیست. ایشان افزون بر طی مراحل و کسب مدارج حوزوی و دانشگاهی به هنگام ضرورت در قارّة اروپا به تبلیغ و تبیین مبانی و اصول نهضت اسلامی پرداخت و در دوران زعامت و ولایت رهبر فرزانة انقلاب اسلامی (مُدّ ظله العالی) به  عنوان نمایندة معظم له در امور دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا فعالیّت نمود و برای سالیان متمادی نیز در جایگاه¬های مرتبط با حوزة علم و فرهنگ از جمله ریاست هیئت امنای سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان و ریاست دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به ایفای نقش پرداخت.
اینجانب بدون تردید ضایعة فقدان آن روحانی عالیقدر و صاحب فضیلت را خسرانی عظیم برای جامعة علمی و فرهنگی کشور می دانم و اکنون که پیکر مطهّر ایشان در جوار آرامگاه شهدای 72 تن آرمیده است، از درگاه حضرت احدّیت ، مسألت می نمایم تا این عالمِ عامل را در رکاب شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، جلیس و همنشین سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای صدرِ اسلام قرار دهد. بمنّه و کرمه
 
زمُلک تا مَلکوتش حجاب برگیرند                                    هر آن که خدمتِ جامِ جهان نما بکند 
close-link
متن پیام سعید خطیب زاده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
انا لله و انا الیه راجعون
 
با کمال تاسف و تاثر، در روزهای غمبار خزان ستارگان درخشان جامعه نخبگان علمی و فرهنگی کشور، در سوگ ارتحال معلم‌ و استاد فرزانه، عالم مجاهد و متخلق حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه‌ای نشسته‌ایم.
 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر اژه‌ای داماد ارشد و تربیت یافته مکتب شهید والامقام دکتر بهشتی رحمت الله علیه بود که سال ها افتخار شاگردی و تلمذ در محضر آن فقیه و متفکر عالی مقام و وارسته را داشت، عمر بابرکت خویش را با نبوغ و خلاقیت در یکی از اساسی ترین و مهمترین مسئولیت های ماندگار کشور در مدیریت آموزش و پرورش فرزندان تیزهوش و نابغه از نسل نوجوان و جوان این مرز و بوم بعنوان سرمایه های ملی ایران عزیز و تاسیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و همچنین مسئولیت نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا صرف نمود.
 
 این معلم متواضع، نمونه برجسته زیست متعالی بود که همه وجود و عمر با برکت خویش را در تربیت فرزندان ایران اسلامی صرف کرد.
 
 اینجانب همانند بسیاری دیگر افتخار شاگردی و بهره مندی از دستان پر مهر و محبت و فکر و اندیشه ناب ایشان همچون پدری دلسوز ، روحانی و معنوی را داشتم.
 
اینجانب ضایعه بزرگ فقدان آن معلم دلسوز و اندیشمند فرهیخته را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیت معظم شهید دکتر بهشتی به خصوص همسر مکرمه و فرزندان ایشان و آحاد جامعه دانشگاهیان و حوزویان به خصوص شاگردان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌‌نمایم. از درگاه خداوند سبحان برای ایشان علو درجات و همجواری با شهدا به خصوص شهید بهشتی و برادر شهیدش و برای خانواده شریف ایشان و کلیه بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.
close-link
متن پیام محمد رضا واعظ مهدوی به این شرح است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
 
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند ، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند :
 
 قرآن کریم: سوره احزاب ؛ آیه ۲۳
 
دست تقدیر در این روزگار کرونایی، جدایی از بزرگان و فرهیختگانی را مقرر داشته است که فقدان هریک ضایعه ای جبران ناپذیر بر پیکر واحد بشریت رقم می زند.
 
درگذشت غمبار حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه ای ، استاد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ، وزیر اسبق بهزیستی ، معاون فرهنگی نخست وزیر، پایه گذار مدارس استعدادهای درخشان در کشور ،  رئیس هیات مدیره و هیات امناء سازمان اسلامی دفاع از حقوق کودکان (کافل)، و نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی در اروپا، ضایعه ای جبران ناپذیر برای جامعه علمی و اجرایی میهن و همه خدمتگزاران راستین انقلاب اسلامی و نیک اندیشان و نیکوکاران کشور است. او که بیش از چهل سال صادقانه زندگی کرد و همواره شجاعانه خروشید و قلبش مالامال از عشق ضعفا و مستضعفان بود ؛ او که طی چهل سال مدیریت و خدمت، زاهدانه زیست و ذره ای از بیت المال نیاندوخت ، او که علم و عمل را با صلابت درهم آمیخت، او که دلسوز و درد مند بود؛ او که نمونه و الگویی از مدیران طراز انقلاب اسلامی بود ، اینک درمیان ما نیست.
 
اینجانب که سالها در نخست وزیری تحت مدیریت مستقیم ایشان خدمتگزار بودم ، در پیشگاه خداوند متعال نیکی و صداقت و پاکدستی و حساسیت به بیت المال ، ایشان را شهادت می دهم ؛ وخدای بزرگ را بر ورع و زهد و صرفه جویی و قناعت ایشان ، و نیز پیگیری و پشتکار و  رویکرد علمی و توان مدیریتی او گواه می گیرم.
 
روحش شاد و روانش متعالی باد.
 
اینجانب فقدان این روحانی دانشمند و نیکوکار و نیک اندیش را به بیت معظم شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ، و اعضا هیات امناء و همکاران هاسب ، علی الخصوص جناب مهندس طحایی مدیر عامل محترم سازمان اسلامی دفاع از حقوق کودکان ( کافل ) و سایر اعضاء هیات امنا و هیات مدیره این سازمان خیریه ، و نیز محضر مقام معظم رهبری  و انجمنهای اسلامی دانشجویان و فارغ التحصیلان اروپا تسلیت عرض می کنم و از ذات اقدس خداوند باری تعالی برای آن عزیز فرهیخته رحمت واسعه و علو درجات مسئلت می نمایم.
close-link
متن پیام دکتر سید احمد حسینی به این شرح است:
 انا لله واناالیه راجعون
 
درگذشت تاسف بار حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد اژه ای داماد شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و استاد دانشگاه تربیت مدرس که خدمات ارزشمندی را در عرصه های مختلف به مردم شریف ایران اسلامی نموده بودند را به خانواده محترم و بیت شهید والامقام  آیت الله دکتر بهشتی و همه دانشگاهیان عزیز تسلیت عرض میکنم.
 
از خداوند سبحان برای آن روحانی پرتلاش وخدمتگزار، علو درجات وبرای بازماندگان و بستگان عزیزشان صبری جمیل مسالت می نمایم.

 
close-link
متن پیام تولیت آستان قدس رضوی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌
 
خبر درگذشت عالم جهادگر و پرتلاش در مسیر اعتلای نهضت علمی کشور، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد اژه ای داماد گرامی شهید بهشتی، مایه تأثر و تألم فراوان گردید.
 
آن عالم ربانی که با ابداعاتی ماندگار هم چون تشکیل انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و مدارس استعدادهای درخشان، نقشی بی بدیل در شتاب گیری جریان علمی کشور ایفا کرده بود، در سال های با برکت عمر خویش شجره طیبه پرورش نخبگان دانشمند، مومن، متعهد و انقلابی را بر جای گذاشت و به یکی از مصادیق جریان پرثمر وحدت حوزه و دانشگاه بدل گردید.
 
اینجانب از جوار مضجع منور رضوی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به محضر رهبر معظم انقلاب و خانواده ارجمند ایشان، برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با برادر شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.
close-link
متن پیام دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به این شرح است:

«إنا للّه و إنا إلیه راجعون»
 
درگذشت عالم مجاهد و فاضل کوشا، مرحوم مغفور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد اژه‌ای (رحمة الله علیه)، باعث تألم خاطر و تأثر فراوان گردید.
 
اینجانب ضایعه فقدان آن معلم دلسوز و اندیشمند فرهیخته را به بیت مکرم ایشان، جامعه علمی و نخبگانی کشور، عموم شاگردان و علاقمندان به ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با اولیا الهی و برای خانواده معظم ایشان و دیگر بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسألت دارم.
close-link
متن پیام ابوذر ابراهیمی‌ترکمان به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون
 
رحلت جانگداز حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد اژه‌ای، نماینده حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا، ضایعه مولمه و ثلمه جبران ناپذیر است. ایشان در طول عمر خویش همواره در خدمت جامعه دانشگاهی بود و چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب همواره در مسیر خدمت گام برداشت.
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در کسوت وزیر بهزیستی خدمات ارزشمندی برای مددجویان انجام داد و نیز در تربیت دانش آموزان در سالیان مسئولیتش در سمپاد، کوشید تا نسل جوان را دلسوزانه حمایت کند و همچنین همواره حامی و ملجا دانشجویان عزیز ایرانی در اروپا و آمریکا بود.
 
در مکتب شهید بهشتی(ره)، مدارا و انصاف و شکیبایی آموخت و اکنون به برادر شهیدش پیوست. خداوند اعلی ایشان را قرین رحمت واسعه خود گرداند و به بازماندگان و دوستداران ایشان صبر واجر عنایت کند.
close-link
متن پیام منصور غلامی به این شرح است:

" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ"
 
به مشیّت مقدّر و رضای پروردگار سر فرود می‌آوریم و به تلخی و درد، دریغاگوی غیاب مردی می‌شویم که مرگ، هرگز نمی‌تواند نام و نشانش را بمیراند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اژه‌ای، مسافر دیار باقی شد و اکنون خانواده بزرگ آموزش عالی در ماتم اوست؛ انسان بی‌نظیری که به رنج او و هم‌رنج‌هایش، گنجی چون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) به میراث باقی مانده است. او را به مهر بدرقه می‌کنیم که به نیکی و دیگردوستی، سزاوار همجواری با رحمت لایزال ابدی است.
 
از درگاه حضرت احدیت برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای سایر بازماندگان ارجمند صبر، بردباری و سلامتی آرزو می‌کنیم.
 
آرزومندیم وجود همه مردم عزیز در سراسر ایران زمین بی بلا باقی بماند و به مرحمت خداوند جان‌بخش، بلا رخت از این دیار بربندد.
close-link
متن پیام غلامعلی حدادعادل به این شرح است:

بسمه‌تعالی
 
خبر درگذشت دوست گرامی خود، جناب آقای دکتر جواد اژه‌ای را در بهت و ناباوری دریافت کردم و بسیار متاثر شدم. اینجانب با مرحوم دکتر اژه‌ای چهل سال سابقۀ دوستی و همکاری داشتم. او یک روحانی درس‌خوانده و دانشگاه‌دیده و به‌حقیقت تجسم وحدت حوزه و دانشگاه بود. در کارنامه پربار او هر چه هست، خدمت به ایران و اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی است. وی به استعدادهای درخشان عشق می‌ورزید و در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب هیچکس به اندازۀ او به تربیت آنها همت نگماشت و تلاش نکرد.
 
شادروان دکتر اژه‌ای شخصیتی محترم و متین داشت و بسیار نجیب و سلیم‌النفس بود و داعیۀ منصب و مقام نداشت. خدمات او به انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا فراموش‌نشدنی است.
 
فقدان این مرد دوست‌داشتنی و خدوم را به همسر ارجمندشان سرکار خانم دکتر بهشتی و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گویم و برای آن مرحوم از خداوند کریم طلب علو درجات می‌کنم.
close-link
متن پیام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به این شرح است:

در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با تسلیت درگذشت حجت الاسلام جواد اژه‌ای نوشت: باخبر شدم که متاسفانه بیماری منحوس کرونا، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اژه‌ئی را نیز از ما گرفت. درگذشت ایشان برای اینجانب بسیار غم‌بار و برای نظام تعلیم و تربیت کشور، ثلمه جبران‌ناپذیری است.
واعظی اظهار داشت: اژه‌ئی همه ویژگی‌های مدیر تراز انقلاب اسلامی- از قبیل دانش، تخصص، تقوا، ممارست و ... - را در خود داشت و از نمادهای تجمیع تخصص و تعهد در مدیریت به شمار می‌رفت.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان داماد شهید بزرگوار، آیت‌الله دکتر بهشتی ادامه‌ دهنده راه او در عرصه تعلیم و تربیت بود و خود را وقفِ آموزش و پرورش چندین نسل از جوانان مستعد این دیار کرد.
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: آن مرحوم بیش از دو دهه از عمر پربارش را صرف تاسیس و بالندگی سازمان پرورش استعدادهای درخشان کرد و بدون تردید در همه موفقیت‌هایی که به برکت پرورش‌یافتگان مدارس سمپاد نصیب کشور شده، سهیم است.
واعظی تصریح کرد: اینجانب درگذشت این شخصیت فرهیخته، دانشمند و خدوم را به بازماندگان گرامی‌شان، خانواده بزرگ سمپاد و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه حضرت باری‌تعالی برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای خانواده و دوستداران‌شان، تسلی و صبر مسالت می‌کنم.
close-link
متن پیام محمد شریعتمداری به این شرح است:

درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین  دکتر جواد اژه‌ای؛ استاد ممتاز و دانشمند فرهیخته موجب تاثر و تالم اینحانب شد.
زنده یاد  دکتر جواد اژه ای در طول سالیان خدمت خود منشا خدمات  فراوانی در حوزه علم و دانش و استعدادیابی جوانان و پرورش نجلگان کشور بود و در راه ارتقاء،رشد،توسعه ودرخشش استعدادهای این مرزو بوم، تلاش و مجاهدت های فراوانی کرد.
بی شک درگذشت این بزرگوار، ضایعه بزرگی برای جامعه علمی و فرهنگی کشور به شمار می رود.
اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، از خداوند متعال علوّ درجات و رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت دارم.
close-link
متن پیام دکتر ولایتی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
انالله و انا الیه راجعون
 
ضایعه درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج ازکشور  که سال های طولانی را در سنگرهای مختلف و در همراهی با رهبری انقلاب و نظام مقدس جمهوری ایران سپری نمود و خدمات واثرات ماندگار ی را از خود برجای گذارد موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.
 
مرحوم دکتر اژه ای همواره در حوزه علم، دانش، فرهنگ و اندیشه تلاش های فراوانی داشته که تاسیس و ریاست سازمان استعدادهایدرخشان، ریاست سازمان بهزیستی و سال های طولانی فعالیت در خصوص دانشجویان ایرانی خارج از کشور نمونه های ارزشمندفعالیت های صادقانه این شخصیت برجسته می باشد.
 
اینجانب ضایعه در گذشت ایشان را به جامعه بزرگ علمی و دانشگاهی کشور، خانواده معزز شهید بهشتی و بیت مکرم تسلیت و تعزیتعرض نموده، برای آن مرحوم رضوان و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شاگردان و علاقه مندان صبر و اجر آرزومندم.
close-link