تيم المپياد كشورمان در ٣٢ امين دوره المپياد جهانى كامپيوتر به ميزبانى كشور سنگاپور(كه به صورت مجازى برگزار گرديد)، پس از كشورهاى
چين، آمريكا و كره جنوبى، به رتبه چهارم جهان دست يافت.
 

نمرات و مدال هاى اعضاء به ترتيب زير است:

شایان پردیس با ۵۳۶ نمره مدال طلا

کسری مظاهری با ۴۸۶ نمره مدال طلا 

علی صفری با ۴۷۹ نمره مدال طلا

ابوالفضل سلطانی با ۴۲۰ نمره مدال نقره 

اين اولين بار است كه تيم المپياد كامپيوتر كشورمان، موفق به كسب سه مدال طلا شده و رتبه به دست آمده، بهترين رتبه تيمى كشورمان در طول ٢٧ سال حضور در رقابت هاى المپياد جهانى كامپيوتر است. 

قدردان عملكرد خاص كميته و تيم المپياد كامپيوتر كشورمان هستيم.