ویژگی های کودکان تیزهوش

تدوین و تنظیم: جواد اژه ای

آنچه در این مجموعه خدمت علاقه مندان عرضه می شود، عمدتاً مجموعه ای از مقالات ترجمه شده از منابع معتبر بین المللی در ارتباط با «خلاقیت کودکان تیزهوش»، «تشخیص تیزهوشی آنها»، «دشواری های آموزشی مرتبط با این کودکان»، «ضعف تحصیلی»، «نیازهای هیجانی» و «حمایت» از آنهاست. این مقالات به صورت پراکنده در شماره های ۱ تا ۴۴ مجلۀ استعدادهای درخشان یعنی بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ به چاپ رسیده اند که عمدتاً در زمان ترجمه روزآمد بوده است.

محتوای مقالات همه در راستای تأیید یک نگرش نیست؛ لذا خواننده با نگاه های متفاوتی نسبت به موضوع مورد نظر یعنی «تیزهوش و تیزهوشی» مواجه می گردد. هدف از تدوین این مجموعه آشنایی با همین نگاه های متفاوت است.

کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی

نویسنده: هانس گئورک بارتن ورفر

ترجمه و تنظیم: جواد اژه ای

آنچه تحت عنوان کلی «کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی زبان» ارائه می گردد، چکیده بخشی از مقالات و پژوهشهایی است که در سال ۱۹۹۰ در ۷۸۷ عنوان به چاپ رسیده است. طبقه بندی عناوین در این مجموعه به پژوهشگر این امکان را می بخشد که در محدودۀ مشخصی بتواند خلاصه ای از مقالات و کتب و در نتیجه تحقیقات به عمل آمده در این زمینه را در اختیار داشته باشد.

چکیده های این مجموعه ، از یکسونگری فاصله گرفته و به معرفی پژوهش با هر نتیجه، له یا علیه این گونه آموزشهای ویژه، پرداخته است. تردیدی نیست که، تکمیل این مجموعه، می تواند نگاه دقیق تری به این بخش ارزشمند از نیروی جامعه داشته باشد.

ویژگی های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش های روانشناختی ایران

اقتباس، تنظیم و تدوین: جواد اژه ای

در این مجموعه، آنچه در این سالها در ارتباط با تیزهوشان و عمدتا در مجله استعدادهای درخشان تدوین گردیده، چاپ شده است. مقالات چاپ شده به جز یکی دو مورد، کلا مورد بازبینی قرار گرفته و ارجاعات ناقص آنها، تا آنجا که میسر بود تکمیل گردیده است، که در برخی موارد یک بازخوانی مجدد صورت گرفته است.

در انتهای این مجموعه، با مروری اجمالی در حوزه های «خلاقیت»، «هوش»، «سنجش و آزمونها»، «پیشرفت تحصیلی» و «افت تحصیلی» فهرستی از کارهای انجام شده در این حوزه ها به تفکیک ارائه شده است.

رهبر و استعدادهای درخشان

حمایت از «استعدادهای درخشان»از سال های دور در کلام و مشی رهبر انقلاب مشهود بوده است. این حمایت، پس از عهده دار شدن مسئولیت رهبری توسط ایشان، با روشنی بیشتری خود را نشان داده است. حمایت از استعدادهای درخشان، یعنی حمایت از جوانان دانش آموز و دانشجو و پژوهش گر شاداب و پرتوان ایران اسلامی.

این که مجموعۀ حاضر را، که در آن بارها تکرار و تأکید بر ارج نهادن به استعدادهای ارزشمند جوانان ایرانی و پرورش آنها، توسط رهبری شده است، یک جا گرد آوردیم، بدین امید بود که شاید در «تکرار»، برای آن گروه از افراد «متعهد»ی که هنوز جوابی برای پرسش «عدالت آموزشی چیست؟» ندارند، این نگاه «تثبیت» شود.

هفده سال با سمپاد در مجلۀ استعدادهای درخشان

از آن جا که در هر شماره از مجله استعدادهای درخشان، اشارتی به رویدادها و تنگناها و کژی های تحمیلی بر سمپاد وجود دارد و این امور را «مقدمه های» ۶۸ شماره بیانگرند، به پیشنهاد برخی سمپادی ها، مقدمه ها در مجموعه حاضر تدوین شده است.

قبل از انتشار مجلۀ استعدادهای درخشان، ۳۷ شمارۀ خبرنامه هم از اسفند ۶۷ تا اسفند ۷۰ در مجموعۀ سمپاد منتشر شده است و تعدادی از «یادداشت ها» و سرمقاله های آن نیز جداگانه در این مجموعه آورده شده است.

خاتمیت و ولایت

محمدسعید بهمن پور، آیت الله جعفر سبحانی، عبدالکریم سروش

آنچه در این مجموعه می خوانید، برگرفته از سایت های اینترنتی است، که اولین مطلب به صورت یک گزارش فشرده از بحث های آقای سروش در جمع دانشجویان ایرانی در پاریس ، و ۶ نامه دیگر بدون تغییر پیاده شده اند.

از آنجا که تنها خواستۀ اشخاص طرف مکاتبه، انعکاس دوسویۀ مطالب به طور یک جا بوده است، ناشر نیز این خواسته را همانگونه که در سایت ها آمده، رعایت کرده است.

وحی و جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و سلّم)

دیدگاه های: آیت الله جعفر سبحانی تبریزی، دکتر عبدالکریم سروش، مهندس عبدالعلی بازرگان، و بهاء الدین خرمشاهی

تدوین و تنظیم: جواد اژه ای

آنچه در این مجموعه می خوانید، مصاحبه آقای دکتر عبدالکریم سروش با رادیو هلند، پاسخ آیت الله جعفر سبحانی به این اظهارات و پاسخ متقابل دکتر سروش، پاسخ دوم آیت الله سبحانی، پاسخ مجدد آقای سروش و انصراف آیت الله سبحانی از ادامه مکاتبه، همراه با پاسخ های آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان و بهاءالدین خرمشاهی است.

این مجموعه سعی دارد خواننده را به تفکری عمیق در جایگاه پیامبر اکرم(ص) و قرآن به عنوان کلام خدا، بکشاند. لذا جز آنچه بر روی سایت ها و متعاقباً در نشریات منتشر شده آمده همانند کتاب «خاتمیت و امامت» مطلبی به این بحث افزوده نشده است.

با ما در ارتباط باشید: info@nodet.net