دکتر جواد اژه ای

 

دکتر جواد اژه­ ای، ریاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را از سال 1366 تا 1388 بر عهده داشتند. تحصیلات دانشگاهی ایشان، لیسانس روانشناسی از دانشگاه اصفهان (1346) و دکترای روانشناسی تجربی از دانشگاه دولتی وین (اتریش-1360) می باشد. وی مدرس دروس «روانشناسی اجتماعی»، «روانشناسی تربیتی»، «نظریه ها و مکاتب روانشناسی (شخصیت)»، «کاربرد آزمون های هوش و استعداد» و «آسیب شناسی اجتماعی» در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد.

از ایشان تألیفات و مقالات متعددی نیز منتشر شده است که از میان آنها می توان به کتاب های «کتاب ایران» (با همکاری جمعی از اساتید)، «چگونه بنویسیم»، «کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی زبان»(ترجمه)، «ویژگی های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش های روانشناختی ایران»، «ویژگی های کودکان تیزهوش»، «مقدمه ای بر روانشناسی اجتماعی از منظر اروپاییان»(ترجمه)، «روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی»، «هدایت و مشورت در اسلام» و مقالات گوناگون در مجله روانشناسی، فصلنامه استعدادهای درخشان و دیگر مجلات تخصصی، اشاره نمود.

 

معرفی تألیفات

 • .

  آسیب شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

  مؤلف: دکتر جواد اژه ای

  ناشر: انتشارات سمت

  +

  آنچه با عنوان آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به دیدگاه دین در این کتاب ملاحظه می شود، بر اساس سرفصل های دو واحد نظری جهت آشنا ساختن دانشجویان دوره کارشناسی روان شناسی و مشاوره تدوین شده است. این کتاب در شش فصل با عناوین: «کلیاتی در مورد انحرافات اجتماعی»، «جامعه پذیری و فرهنگ پذیری»، «واکنش نسبت به کج روی»، «خشونت و مسائل اجتماعی»، «انحرافات اجتماعی» و «کج روی از نگاه دین،» تنظیم شده است.
 • روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

  مؤلف: دکتر جواد اژه ای

  ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

  +

  آنچه با عنوان «روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی» در این کتاب ملاحظه می شود بر اساس سر فصل های دو واحد نظری جهت آشنا ساختن دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و گرایش های وابسته به آن تحت همین عنوان یا عنوان «علم النفس» است. محتوای این درس در سه فصل با عناوین «روانشناسی فلسفی، تفکر روانشناختی در فلسفه غرب»، «انسان در قرآن» و «روانشناسی و دیدگاه های دانشمندان اسلامی» و تفاوت ها و وجوه اشتراک این دیدگاه ها با نظریات جدید روانشناسی، تدوین شده است.در فصل اول، روانشناسی، ریشه ها و تفکر در فلسفه قدیم، روانشناسی و فلسفۀ نوین، تجربه گرایی و روانشناسی، تداعی گرایی و روانشناسی و تأثیرهای فلسفی در قرون جدید مطرح شده است.در فصل دوم با انسان در قرآن، روح، امر و خلق، جریان طبیعی جسمانی انسان، حیات طبیعی و دنیوی و اخروی، چهرۀ واقعی انسان در قرآن و نیازهای او، قرآن و انسان اجتماعی آشنا می شویم. در فصل سوم دیدگاه های چهارده نفر از چهره های شاخص تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی شامل جاحظ، ابن سحنون، الکندی، فارابی، ابن مسکویه، ابن سینا، غزالی، سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، مولوی، سعدی، ابن خلدون، فیض کاشانی و شهید ثانی در کنار دیدگاه اخوان الصفا مطرح شده است.
 • هدایت و مشورت در اسلام

  مؤلف: دکتر جواد اژه ای

  ناشر: انتشارات سمت

  +

  آنچه با عنوان « هدایت و مشورت» در اسلام درکتاب ملاحظه می شود بر اساس سرفصلهای 2 واحد نظری جهت آشنا ساختن دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره به خصوص مشاورۀ خانواده و مشاورۀ مدرسه، در4 فصل تدوین شده است. در فصل اول سعی شده است نگاهی گذرا به «مشاور» و «مشاوره» و آغاز رویکرد علمی در این رشته، راهنمایی آموزشگاهی و مشاورۀ توانبخشی صورت گیرد. در فصل دوم هر چند به تمام نظریه های مشاوره و روان درمانگری پرداخته نشده، ولی برخی از نظریات که در مشاوره و روانشناسی مشترک بوده اند مطرح شده است به اضافه نظریاتی که عمدتاً درمشاوره استفاده می شود. در فصل سوم عنوان اصلی که «هدایت» است در حوزۀ «قرآن»، «نهج الفصاحه» و «نهج البلاغه» مطرح می شود که در بردارندۀ هدایت انسان در قرآن، هدایت گم کردگان و چند مشخصه قرآنی گمراهان، ویژگیهای هدایت پیامبر اکرم(ص) و هدایت و مشورت در نهج البلاغه است. در فصل چهارم انسان، شناخت، جهان شناسی و هدایت او از منظر قرآن و اسلام و از دیدگاه دانشمندانی چون حافظ، فارابی، ابن مسکویه، این سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی، مولوی، غزالی، سعدی، فیض کاشانی، شهید مطهری و شهید بهشتی مطرح شده است. لازم به یادآوری است که چاپ اول کتاب، زمستان 1390 صورت گرفته است و زمستان 1391 چاپ سوم کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
 • چگونه بنویسیم؟

  مولفان: دکتر جواد اژه ای، دکترمحمد علی مظاهری، دکتر حمید طاهر نشاط دوست

  ناشر: نشر سمپاد و انجمن ایرانی روانشناسی

  +

  در شمارۀ22 (تابستان 1381) مجلۀ روانشناسی مقاله ای با عنوان «شیوۀ نگارش مقالات پژوهشی روانشناختی» منتشر شد. این مقاله با استقبال فراوان روانشناسان و پژوهشگران سایر رشته ها رو به رو شد، «انجمن ایرانی روانشناسی» نظر به اهمیت حیاتی موضوع مقاله و مشکل جدی بسیاری از پژوهشگران و مؤلفان مقاله های «علمی – پژوهشی» در زمینۀ آماده کردن مقاله های خود، تصمیم گرفت تا مقالۀ مذکور را به صورت کتاب جداگانه و با گستره ای متناسب با نیاز پژوهشگران منتشر کند و در همین چارچوب از مؤلفان مقالۀ مذکور درخواست کرد تا مقاله را مورد تجدید نظر قرار دهند و تکمیل کنند که این امر به ایجاد تغییرات و اضافات اساسی در متن منجر شد.از سوی دیگر با توجه به آخرین مصوبۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط با «دستور خط فارسی» (خرداد 1381) – که تکلیف نگارش بسیاری از کلمات را به صورت نهایی روشن کرده و در ظاهر به منازعات چند ساله بر سر نحوۀ نگارش برخی از کلمات پایان داده است در این کتاب ارائه نکاتی اساسی در رابطه با تدوین مقاله، شیوه نگارش فارسی و همین طور، شیوۀ نامۀ ویرایش و نگارش به صورت مختصر ارائه شده است.
 • 1