دکتر جواد اژه­ ای، ریاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۸ بر عهده داشتند. تحصیلات دانشگاهی ایشان، لیسانس روانشناسی از دانشگاه اصفهان (۱۳۴۶) و دکترای روانشناسی تجربی از دانشگاه دولتی وین (اتریش-۱۳۶۰) می باشد. وی مدرس دروس «روانشناسی اجتماعی»، «روانشناسی تربیتی»، «نظریه ها و مکاتب روانشناسی (شخصیت)»، «کاربرد آزمون های هوش و استعداد» و «آسیب شناسی اجتماعی» در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد.

از ایشان تألیفات و مقالات متعددی نیز منتشر شده است که از میان آنها می توان به کتاب های «کتاب ایران» (با همکاری جمعی از اساتید)، «چگونه بنویسیم»، «کتابشناسی تیزهوشان از منابع آلمانی زبان»(ترجمه)، «ویژگی های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش های روانشناختی ایران»، «ویژگی های کودکان تیزهوش»، «مقدمه ای بر روانشناسی اجتماعی از منظر اروپاییان»(ترجمه)، «روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی»، «هدایت و مشورت در اسلام» و مقالات گوناگون در مجله روانشناسی، فصلنامه استعدادهای درخشان و دیگر مجلات تخصصی، اشاره نمود.