شما در فرم زیر می توانید خاطره خود با دکتر جواد اژه ای را مکتوب کنید. پس از ارسال، این خاطره در بخش “خاطرات شما” قرار میگیرد.

برای ارسال عکس هم می توانید از طریق این ایمیل خاطره و عکس مد نظر را برای ما ارسال کنید: info@nodet.net

با ما در ارتباط باشید: info@nodet.net